Privacyverklaring

De privacy van mijn clienten en websitebezoekers respecteer ik zeer en ik zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vetrouwelijk wordt behandeld. Om je zo helder mogelijk te informeren kun je hieronder lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je klant bent zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres van jezelf en eventueel van de organisatie waarvoor je werkzaam bent
  • Bankrekeningnummer voor de facturatie
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Reden: je te kunnen bellen of e-mailen tijdens onze samenwerking, het afwikkelen van de betaling en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst. Deze gegevens bewaar ik geanomiseerd gedurende 7 jaar.

Daarnaast maak ik beknopte aantekeningen over de voortgang van de coaching, uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Deze gegevens bewaar ik maximaal 1 jaar. Je gegevens worden beveiligd digitaal opgeslagen en/of bewaard in een afgesloten kast. Derden krijgen geen inzage in deze gegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je contact legt over een mogelijke samenwerking:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer indien je die zelf verstrekt

Reden: informatie te kunnen toezenden over mijn activiteiten en contact te kunnen leggen over een mogelijke samenwerking.

Wanneer je mijn website bezoekt:

Gegevens over surfgedrag zijn niet gepersonaliseerd, dus voor mij niet terug te voeren op een IP-adres of persoonsnaam.

Cookies of vergelijkbare  technieken die ik gebruik:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@coachbijborstkanker.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is aangevraagd, vraag ik je een kopie van je indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer binnen 4 weken op jouw verzoek.

Daarnaast wil ik jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot

Ik neem de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbeogde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.